🔗 Rezultatul probei de interviu a concursului organizat pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor cu studii generale/medii

Nr. 443/04.02.2021

Nume și prenume candidat Punctaj probă de

  interviu

Rezultat probă de

interviu ADMIS/RESPINS

Carp Lenuța-Cristina 86,66 ADMIS
Neghină Tatiana 80,00 ADMIS
Ceaușu  Loredana-Mirela 78,33 ADMIS
Crudu Georgeta-Loredana 00,00 RESPINS
  • În conformitate cu prevederile art. 31 din Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 (actualizată), candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei de inetrviu.
  • În conformitate cu prevederile art. 29, alin.(3) lit.a din Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 (actualizată), sunt declaraţi admişi la proba de interviu candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie.
  • Afișat astăzi, 04.02.2021, ora 15.00, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, Str. V. Pogor, nr.4.

Comisia de examinare:

  1. Buzea Marcel – președinte;
  2. Artene Vasile – membru;
  3. Agrigoroaiei Mariana – membru;
  4. Pruteanu Elena – secretar.