Nr. 3266/02.08.2021

Rezultatul probei de interviu a concursului organizat pentru ocuparea unui post vacant de consilier IT, studii superioare II

 

 

Nume și prenume candidat

 

Punctaj probă de

interviu

Rezultatul probei de

interviu ADMIS/RESPINS

Tofan Răzvan 75,66 ADMIS
  • În conformitate cu prevederile art. 31 din Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 (actualizată), candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei de interviu.
  • În conformitate cu prevederile art. 29, alin.(3) lit.a din Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 (actualizată), sunt declaraţi admişi la proba de interviu candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie.
  • Rezultatul probei de interviu va fi afișat în data de 03.08.2021, ora 15:00, pe site-ul și la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, str. V. Alecsandri nr. 6.

Comisia de examinare:

  1. Leșu Geogiana-Iuliana – Președinte;
  2. Săvoaia Dan-Alexandru – Membru;
  3. Cană Dora-Alexandra – Membru;

Cristian Maria – Secretar.