Nr. 4925/05.12.2019

Nume și prenume candidat Punctaj probă

  interviu

Rezultat probă

interviu

1.Toptea Clementina-Liliana 91,66 ADMIS
2.Sirghi Valentin 90,33 ADMIS
3.Ivan Danut-Dorel 89,33 ADMIS
4.Potop Cristina-Luminita 62,66 ADMIS
 5.Baroncea Constantin 60,33 ADMIS
6.Grasu Bogdan-Andrei RESPINS

 

  • În conformitate cu prevederile art. 31 din Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 (actualizată), candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei de inetrviu.
  • În conformitate cu prevederile art. 29, alin.(3) lit.a din Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 (actualizată), sunt declaraţi admişi la interviu candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie.
  • Afișat astăzi, 05.12.2019, ora 16,00 la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, Str. V. Pogor, nr.4.

Comisia de examinare:

 

  1. Terente Laura    – Președinte
  2. Acostachioaie Irina – Membru;
  3. Leonte Diana-Lona – Membru;
  4. Cristian Maria      – Secretar