Nr. 283/21.01.2020

 Rezultatul probei de interviu a concursului organizat pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de muncitor cu calificare de electrician, grad I

Nume și prenume candidat Punctaj probă

  interviu

Rezultat probă

interviu

Rosca Sandu 65 ADMIS
  • În conformitate cu prevederile art. 31 din Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 (actualizată), candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei de interviu.
  • În conformitate cu prevederile art. 29, alin.(3) lit.a din Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 (actualizată), sunt declaraţi admişi la proba de interviu candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie.
  • Afișat astăzi, 21.01.2020, ora 16,00, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, Str. V. Pogor, nr.4.

Comisia de examinare:

  1. Buzea Marcel                      – Președinte
  2. Artene Vasile                      –  Membru;
  3. Pruteanu Elena                  – Membru;
  4. Cristian Maria                    – Secretar