Nr. 4924/05.12.2019

 

Nume și prenume candidat Punctaj probă

  interviu

Rezultat probă

interviu

1.Cernescu-Stefanescu Catalin-Eduard 98 ADMIS
2.Grozavu Flavia-Petronela 87,33 ADMIS
3.Sava Camelia-Violeta 85,33 ADMIS
4.Rotaru Alexandrina-Elena 82 ADMIS
5.Olteanu Daniela 81 ADMIS
6.Nenerica-Neamtu Elena RESPINS

 

  • În conformitate cu prevederile art. 31 din Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 (actualizată), candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei de inetrviu.
  • În conformitate cu prevederile art. 29, alin.(3) lit.a din Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 (actualizată), sunt declaraţi admişi la interviu candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie.
  • Afișat astăzi, 05.12.2019, ora 16,00 la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, Str. V. Pogor, nr.4.

Comisia de examinare:

 

  1. Agrigoroaiei Lăcrămioara – Președinte
  2. Cană Dora                            – Membru
  3. Tacu Andreea                      – Membru
  4. Pruteanu Elena                   – Secretar