Nr. 167/14.01.2020

 

Nume și prenume candidat Punctaj probă

  interviu

Rezultat probă

interviu

Ivan Danut-Dorel 96,33 ADMIS
Ichim Irina 86,67  

ADMIS

  • În conformitate cu prevederile art. 31 din Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 (actualizată), candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei de interviu.
  • În conformitate cu prevederile art. 29, alin.(3) lit.a din Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 (actualizată), sunt declaraţi admişi la interviu candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie.
  • Afișat astăzi, 14.01.2020, ora 16,00 la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, Str. V. Pogor, nr.4.

 

Comisia de examinare:

 

  1. Buzea Marcel                  – Președinte
  2. Artene Vasile                   –  Membru;
  3. Popa Daniela-Catalina  – Membru;
  4. Cristian Maria                 – Secretar