Nr. 926/05.03.2020

Rezultatul final

al concursului organizat pentru ocuparea unui post

 vacant de îngrijitor spatii verzi cu studii generale/medii  cu atribuții de întreținere și îngrijire a spațiilor exterioare ale muzeelor  literare, funcție de execuție, personal contractual

Având în vedere prevederile art. 34, alin. 3 din Hotărârea nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

Nume și prenume candidat Punctaj probă

  scrisă

Punctaj probă

practică

Punctaj probă

interviu

Punctaj final Rezultat final
Lupascu Constantin 51,33 95,66 76,33 74,55 ADMIS
Enache Valentin Cristian 83,33 53,33 53,33 63,33 RESPINS
Plugariu Mihai 73,33 53,33 41,66 56,11 RESPINS
  • În conformitate cu prevederilor art. 40, alin.1 și alin.2 din Hotărârea nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, candidații declarați admiși la concursul de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător unei funcții contractuale sunt obligați să se prezinte la post în termen de maxim 15 zile calendaristice de la data afișării.
  • Prin excepţie, în urma formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat «admis» la concurs poate solicita, în termen de 3 zile lucrătoare de la afişarea rezultatului concursului, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data afişării rezultatului concursului pentru funcţiile de execuţie şi 45 de zile lucrătoare de la data afişării rezultatului concursului pentru funcţiile de conducere.
  • Afișat astăzi, 05.03.2020, ora 16:00 la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, Str. V. Pogor, nr.4.

Comisia de examinare:

  1. Buzea Marcel              – Președinte
  2. Artene Vasile             –  Membru;
  3. Melinte Oana-Daniela  – Membru;
  4. Cristian Maria   – Secretar