Nr. 208/16.01.2020

 Rezultatul final al concursului organizat pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de muzeograf, studii superioare, grad II

               Având în vedere prevederile art. 34, alin. 3 din Hotărârea nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

Nume și prenume candidat Punctaj probă

  scrisă

Punctaj probă

interviu

Punctaj final Rezultat final
Dabija Nicoleta 79,42 90 84,71 ADMIS
Ifrim Maricica 72,17 91,66 81,92 RESPINS
Sava Camelia-Violeta 61,17 95,66 78,42 RESPINS
Sterpu Bogdan-Constantin 69,87 73,66 71,77 RESPINS
Masloschi Ionela-Carmen 52,33 ABSENT 52,33 RESPINS
Marin Anton-Adrian 44,33 44,33 RESPINS
Teodorescu Mihaela-Valentina 39,33 39,33 RESPINS
Aelenei Oana-Roxana 31,33 31,33 RESPINS
Moldovanu Diana 12,58 12,58 RESPINS
Andries-Antoane Delia RESPINS 0 RESPINS
Kuchta Anca-Mihaela ABSENT RESPINS
Rotaru Alexandrina-Elena ABSENT RESPINS
Zaharia Simona ABSENT RESPINS
Corban Antonela ABSENT RESPINS
  • În conformitate cu prevederile art. 40, alin.1 și alin.2 din Hotărârea nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, candidații declarați admiși la concursul de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător unei funcții contractuale sunt obligați să se prezinte la post în termen de maxim 15 zile calendaristice de la data afișării, pentru funcțiile contractuale de execuție.
  • Prin excepție, în urma formulării unei cereri scrise și temeinic motivate, candidatul declarat „admis” la concurs poate solicita, în termen de trei zile lucrătoare de la afișarea rezultatului concursului, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăși douăzeci zile lucrătoare de la data afișării rezultatului concursului pentru funcțiile de execuție.
  • Afișat astăzi, 16.01.2020, ora 16,00 la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, Str. V. Pogor, nr.4.

Comisia de examinare:

  1. Melinte Oana Daniela                   – Președinte
  2. Leșu Georgiana-Iuliana                –  Membru;
  3. Mocanu-Irimiță Corina-Oana      – Membru;
  4. Stefan Daniela                                 – Secretar