Nr. 4986/10.12.2019

 Având în vedere prevederile art. 34, alin. 3 din Hotărârea nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

Nume și prenume candidat Punctaj probă

  scrisă

Punctaj probă

interviu

Punctaj final Rezultat final
1. Cernescu-Stefanescu Catalin-Eduard 82,33 98 90,16 ADMIS
2.Olteanu Daniela 96,8 75,67 86,23 RESPINS
3.Grozavu Flavia-Petronela 73 87,33 80,16 RESPINS
4. Sava Camelia-Violeta 63,33 85,33 74,33 RESPINS
5.Rotaru Alexandrina-Elena 59,33 82 70,66 RESPINS
6.Nenerica-Neamtu Elena 55,25 absent RESPINS
  • În conformitate cu prevederile art. 40, alin.1 și alin.2 din Hotărârea nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, candidații declarați admiși la concursul de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător unei funcții contractuale sunt obligați să se prezinte la post în termen de maxim 15 zile calendaristice de la data afișării, pentru funcțiile contractuale de execuție.
  • Prin excepție, în urma formulării unei cereri scrise și temeinic motivate, candidatul declarat „admis” la concurs poate solicita, în termen de trei zile lucrătoare de la afișarea rezultatului concursului, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăși douăzeci zile lucrătoare de la data afișării rezultatului concursului pentru funcțiile de execuție.
  • Afișat astăzi, 10.12.2019, ora 16,00 la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, Str. V. Pogor, nr.4.

Comisia de examinare:

  1. Agrigoroaiei Lăcrămioara – Președinte
  2. Cană Dora                            – Membru
  3. Tacu Andreea                      – Membru
  4. Pruteanu Elena                   – Secretar