Nr. 242/17.01.2020

 

               Rezultatul final al concursului organizat pentru ocuparea a două posturi  vacante de îngrijitor cu studii generale/medii

Având în vedere prevederile art. 34, alin. 3 din Hotărârea nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

 

Nume și prenume candidat Punctaj probă

  scrisă

Punctaj probă

interviu

Punctaj final Rezultat final
Ivan Danut-Dorel 82,33 96,33 89,33 ADMIS
Ichim Irina 58,67 86,67 72,67 ADMIS
Abuhnoaie Gigel 33,67 33,67 RESPINS

 

  • În conformitate cu prevederile art. 40, alin.1 și alin.2 din Hotărârea nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, candidații declarați admiși la concursul de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător unei funcții contractuale sunt obligați să se prezinte la post în termen de maxim 15 zile calendaristice de la data afișării, pentru funcțiile contractuale de execuție.
  • Prin excepție, în urma formulării unei cereri scrise și temeinic motivate, candidatul declarat „admis” la concurs poate solicita, în termen de trei zile lucrătoare de la afișarea rezultatului concursului, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăși douăzeci de zile lucrătoare de la data afișării rezultatului concursului pentru funcțiile de execuție.
  • Afișat astăzi, 17.01.2020, ora 16,00, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, Str. V. Pogor, nr.4.

Comisia de examinare:

  1. Buzea Marcel                   – Președinte
  2. Artene Vasile                   –  Membru;
  3. Popa Daniela-Catalina  – Membru;
  4. Cristian Maria                 – Secretar