PROCES VERBAL nr. 448/03.02.2020

 Comisia de examinare numită prin Decizia nr. 5/16.01.2020 a Directorului Muzeului Național al Literaturii Române Iași, formată din:

  1. Buzea Marcel    – Președinte
  2. Artene Vasile   –  Membru;
  3. Melinte Oana-Daniela – Membru;
  4. Cristian Maria – Secretar.

s-a întrunit azi, 03.02.2020, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, Str. V. Pogor nr.4, în vederea analizării dosarelor depuse de candidații înscriși la concursul pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor spații verzi cu studii generale/medii cu atribuții de întreținere și îngrijire a spațiilor exterioare ale muzeelor literare, funcție de execuție, personal contractual, cu proba scrisă în data de 18.02.2020.

La concurs s-au înscris un număr de 6 (șase) candidați.

Membrii comisiei de examinare au procedat la verificarea tuturor actelor solicitate la înscrierea pentru concurs, iar rezultatul verificărilor efectuate se regăsește în tabelul de mai jos:

Nr.

Crt.

Nume si prenume candidat Situația dosarului
1 Enache Valentin Cristian ADMIS
2 Lupascu Constantin ADMIS
3 Lupu Romica ADMIS
4 Mardare Daniel ADMIS
5 Plugariu Mihai ADMIS
6 Vasilachi Augustin-Iulian ADMIS

Prezentul proces verbal de selecție al dosarelor pentru înscrierea la concursul din data de 18.02.2020, pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor spații verzi cu studii generale/medii cu atribuții de întreținere și îngrijire a spațiilor exterioare ale muzeelor literare, funcție de execuție, personal contractual, poate fi contestat până la data de 05.02.2020, ora 16.00.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.

Prezentul proces-verbal va fi afișat în data de 04.02.2020, ora 16.00.

Comisia de examinare:

  1. Buzea Marcel         – Președinte
  2. Artene Vasile  –  Membru;
  3. Melinte Oana-Daniela- Membru;
  4. Cristian Maria – Secretar.