PROCES VERBAL nr. 447/03.02.2020

 Comisia de examinare numită prin Decizia nr. 4/16.01.2020 a Directorului Muzeului Național al Literaturii Române Iași, formată din:

  1. Gînju Iogen – Președinte
  2. Leuștean Liliana- Membru;
  3. Lăzărescu Florin – Membru;
  4. Cristian Maria    – Secretar.

s-a întrunit azi, 03.02.2020, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, Str. V. Pogor nr. 4, în vederea analizării dosarelor depuse de candidații înscriși pentru ocuparea postului vacant de Șef Birou Tehnic-administrativ, grad II, cu studii superioare, funcție de conducere, personal contractual, cu proba scrisă în data de 17.02.2020.

La concurs nu s-a înscris nici un candidat.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.

Prezentul proces-verbal va fi afișat în data de 04.02.2020, ora 16.00.

Comisia de examinare:

  1. Gînju Iogen – Președinte
  2. Leuștean Liliana- Membru;
  3. Lăzărescu Florin – Membru;
  4. Cristian Maria – Secretar