PROCES VERBAL nr. 4147/21.09.2021

 

Comisia de examinare numită prin Decizia nr. 89/31.08.2021 a Directorului Muzeului Național al Literaturii Române Iași, formată din:

  1. Gheorghiță Amelia-Iuliana  – președinte
  2. Aron Alina-Virginia               – membru
  3. Buzea Anca Maria                  – membru

Cristian Maria                     – secretar.

s-a întrunit azi, 21.09.2021, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, str. V. Alecsandri nr. 6, în vederea analizării dosarelor depuse de candidații înscriși la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de referent relații publice, studii superioare, gradul II, cu proba scrisă în data de 28.09.2021.

La concurs s-a înscris un număr de 6 (șase) candidați.

Membrii comisiei de examinare au procedat la verificarea tuturor actelor solicitate la înscrierea pentru concurs, iar rezultatul verificărilor efectuate se regăsește în tabelul de mai jos:

Nr. crt. Nume, prenume Situația dosarului ADMIS/RESPINS Motivul respingerii
1 Babenco Anda-Corina ADMIS
2 Borș Elena ADMIS
3 Doroftei Alexandra-Georgiana ADMIS
4 Lazăr Andreea-Roxana ADMIS
5 Moraru Cezara-Cristina RESPINS Nu face dovada cerinței de vechime în muncă
6 Onofrei Vasilica ADMIS

 

Prezentul proces verbal de selecție a dosarelor pentru înscrierea la concursul pentru ocuparea unui post vacant de referent relații publice, studii superioare, gradul II, cu proba scrisă în data de 28.09.2021, poate fi contestat până la data de 23.09.2021, ora 15.00.