PROCES VERBAL nr. 251/21.01.2021

 Comisia de examinare numită prin Decizia nr. 139/24.12.2020 a Directorului Muzeului Național al Literaturii Române Iași, formată din:

  1. Buzea Marcel – Președinte
  2. Artene Vasile – Membru;
  3. Agrigoroaiei Mariana – Membru;
  4. Cristian Maria – Secretar,

s-a întrunit azi 21.01.2021 la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, Str. V. Pogor nr. 4, în vederea analizării dosarelor depuse de candidații înscriși la concursul pentru ocuparea a unui post vacant de îngrijitor cu studii generale/medii, în data de 28.01.2021.

La concurs s-au înscris un număr de 7 (șapte) candidați.

Membrii comisiei de examinare au procedat la verificarea tuturor actelor solicitate la înscrierea pentru concurs, iar rezultatul verificărilor efectuate se regăsește în tabelul de mai jos:

Nr.crt. Nume și prenume candidat Situația dosarului Motivul respingerii
1. Andrei Petrica-Gabriel ADMIS

2. Carp Lenuta-Cristina ADMIS

3. Ceausu Loredana-Mirela ADMIS

4. Crudu Georgeta-Loredana ADMIS

5. Cucutianu Francisc ADMIS

6. Neghina Tatiana ADMIS

7. Oarza Ionut-Virgil ADMIS

 

Prezentul proces verbal de selecție al dosarelor pentru înscrierea la concursul din data de 28.01.2021, pentru un post vacant de îngrijitor cu studii generale/medii, poate fi contestat până la data de 22.01.2021, ora 15.00.