PROCES VERBAL nr. 2917/14.07.2021

 

Comisia de examinare numită prin Decizia nr. 53/24.06.2021 a Directorului Muzeului Național al Literaturii Române Iași, formată din:

  1. Leșu Geogiana-Iuliana                       – Președinte
  2. Săvoaia Dan-Alexandru                     –  Membru;
  3. Cană Dora-Alexandra                         – Membru;

Cristian Maria                                                 – Secretar.

s-a întrunit azi, 14.07.2021, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, str. V. Alecsandri nr. 6, în vederea analizării dosarelor depuse de candidații înscriși la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de consilier IT cu studii superioare, gradul II, cu proba scrisă în data de 21.07.2021.

La concurs s-a înscris un număr de 2 (doi) candidați.

Membrii comisiei de examinare au procedat la verificarea tuturor actelor solicitate la înscrierea pentru concurs, iar rezultatul verificărilor efectuate se regăsește în tabelul de mai jos:

Nr. crt. Nume, prenume Situația dosarului: ADMIS/RESPINS Motivul respingerii
1 Tofan Răzvan ADMIS
2 Țurcanu Răzvan-Florin-Marius ADMIS

 

Prezentul proces verbal de selecție a dosarelor pentru înscrierea la concursul pentru ocuparea unui post vacant de consilier IT II, studii superioare, cu proba scrisă în data de 21.07.2021, poate fi contestat până la data de 15.07.2021, ora 15.00.

 

Comisia de examinare:

  1. Leșu Geogiana-Iuliana       –  Președinte
  2. Săvoaia Dan-Alexandru     –  Membru;
  3. Cană Dora-Alexandra         –  Membru;

Cristian Maria                                   – Secretar