Proces-verbal nr. 2.062 / 02.06.2021

Comisia de examinare numită prin Decizia nr. 32/11.05.2021 a Directorului Muzeului Național al Literaturii Române Iași, formată din:

  1. Tacu Andreea – Președinte;
  2. Leonte Diana-Lona – Membru;
  3. Acostăchioaie Irina – Membru;

Cristian Maria – Secretar.

s-a întrunit azi, 02.06.2021, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, str. Vasile Alecsandri nr. 6, în vederea analizării dosarelor depuse de candidații înscriși la concursul organizat pentru ocuparea a două posturi vacante de supraveghetor muzeu, studii medii sau gimnaziale, cu proba scrisă în data de 09.06.2021.

La concurs s-au înscris un număr de 27 (douăzeci și șapte) candidați.

Membrii comisiei de examinare au procedat la verificarea tuturor actelor solicitate la înscrierea pentru concurs, iar rezultatul verificărilor efectuate se regăsește în tabelul de mai jos:

Nr. crt. Nume, prenume Situația dosarului: ADMIS/RESPINS Motivul respingerii
1 Antonia Costache ADMIS
2 Apopei Răducu ADMIS
3 Burduhosu Cristina ADMIS
4 Butnariu Constantin ADMIS
5 Căpraru Ana ADMIS
6 Chirilă Cristina Doina ADMIS
7 Corduneanu Gabriel ADMIS
8 Costea Teodor ADMIS
9 Cucoș Elena ADMIS
10 Cucuzel Dorica RESPINS Dosar incomplet
11 Ene Andreea ADMIS
12 Hodea Alexandra ADMIS
13 Ignăteanu Cerasela ADMIS
14 Lungu Andreea ADMIS
15 Macovei Petru ADMIS
16 Marciuc Petru ADMIS
17 Moșneguțu Dorina-Teodora ADMIS
18 Nenerică-Neamțu Elena ADMIS
19 Olaru Maria-Cornelia ADMIS
20 Popa Mihaela-Cristina ADMIS
21 Popescu Sebastian-George ADMIS
22 Popovici Vasilica-Olga ADMIS
23 Radu Mihai ADMIS
24 Radu Ramona-Mihaela ADMIS
25 Simion Mirela ADMIS
26 Șohan Constantin-Ciprian ADMIS
27 Uretu Andreea ADMIS

Prezentul proces verbal de selecție a dosarelor pentru înscrierea la concursul pentru ocuparea a două posturi vacante de supraveghetor muzeu, studii medii sau gimnaziale, cu proba scrisă în data de 09.06.2021, poate fi contestat până la data de 03.06.2021, ora 15.00.

Comisia de examinare:

  1. Tacu Andreea – Președinte;
  2. Leonte Diana-Lona – Membru;
  3. Acostăchioaie Irina – Membru;

Cristian Maria – Secretar.