Proces-verbal nr. 1289/08.04.2021

Comisia de examinare, numită prin Decizia nr. 18/19.03.2021 a Directorului Muzeului Național al Literaturii Române Iași, formată din:

  1. Agrigoroaiei Lăcrămioara – președinte;
  2. Terente Laura – membru;
  3. Panțiru Beatrice-Iuliana – membru.

Cristian Maria – secretar.

s-a întrunit azi, 08.04.2021, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, str. V. Pogor nr. 4, în vederea analizării dosarelor depuse de candidații înscriși la concursul organizat pentru ocuparea a două posturi vacante de gestionar-custode cu studii medii, treapta II, cu proba scrisă în data de 15.04.2021.

La concurs s-au înscris 15 (cincisprezece) candidați.

Membrii comisiei de examinare au procedat la verificarea tuturor actelor solicitate la înscrierea pentru concurs, iar rezultatul verificărilor efectuate se regăsește în tabelul de mai jos:

Nr. crt.

Nume, prenume Situația dosarului: ADMIS/RESPINS Motivul respingerii
1 Arnăutu Roxana ADMIS

2 Chirilă Cristina Doina ADMIS

3 Dominte Mariana-Irinel ADMIS

4

Doroftei Alexandra-Georgiana ADMIS

5

Grozavu Flavia-Petronela ADMIS

6

Hatmanu Cristian ADMIS

7

Ignăteanu Cerasela ADMIS

8

Irimia Elena Paraschiva ADMIS

9

Miron Angela ADMIS

10

Pamfil Marieta ADMIS

11

Petraș Georgiana-Adina ADMIS

12

Sava Camelia-Violeta ADMIS

13

Secară Sabin-Constantin ADMIS

14

Tarcan Mihaela ADMIS

15

Ursache AnaMaria-Andreea ADMIS

Prezentul proces-verbal de selecție a dosarelor pentru înscrierea la concursul pentru ocuparea a două posturi vacante de gestionar-custode cu studii medii, treapta II, cu proba scrisă în data de 15.04.2021, poate fi contestat până în data de 12.04.2021, ora 15:00.