Nr. 6278/21.12.2023

 

Nr. crt. Cod numeric pentru identificare, ce corespunde cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs Punctaj

probă scrisă

Rezultat probă scrisă: admis/respins
1. 6098 82,00 Admis
2. 6062 70,00 Admis
3. 5987 62,67 Admis
4. 5967 50,00 Admis
5. 5980 45,33 Respins
6. 6095 43,33 Respins
7. 6017 38,67 Respins
8. 6035 38,00 Respins
9. 6083 36,67 Respins
10. 6011 34,33 Respins
11. 6123 33,33 Respins
12. 6087 29,67 Respins
13. 6012 26,33 Respins
14. 6094 20,17 Respins
15. 6127 Absent Respins
16. 6114 Absent Respins
  • În conformitate cu prevederile art. 53 din Hotărârea nr. 1.336 din 28 octombrie 2022, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie la compartimentul resurse umane, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
  • În conformitate cu prevederile art. 45, alin. (2) din Hotărârea nr. 1.336 din 28 octombrie 2022, sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie.
  • Rezultatele probei scrise se vor afișa în data de 22.12.2023, ora 15.00, la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române, str. V. Alecsandri nr. 6.
  • Interviul concursului pentru candidații admiși la proba scrisă se va susține în data de 29.12.2023, ora 11.00, în sediul Muzeului Național al Literaturii Române din Iași, str. V. Alecsandri nr. 6.