Nr. 5623/15.11.2023

 

Nr. crt. Cod numeric pentru identificare, ce corespunde cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs Punctaj

probă scrisă

Rezultat probă scrisă: admis/respins
1. 5296 66,66 ADMIS
2. 5272 61,33 ADMIS
3. 5459 31,66 RESPINS
4. 5432 31,33 RESPINS
5. 5439 30,16 RESPINS
6. 5484 27,33 RESPINS
  • În conformitate cu prevederile art. 53 din Hotărârea nr. 1.336 din 28 octombrie 2022, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie la compartimentul resurse umane, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
  • În conformitate cu prevederile art. 45, alin. (2) din Hotărârea nr. 1.336 din 28 octombrie 2022, sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie.
  • Rezultatele probei scrise se vor afișa în data de 16.11.2023, ora 15.00, la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, str. V. Alecsandri nr. 6.
  • Interviul concursului pentru candidații admiși la proba scrisă se va susține în data de 21.11.2023, ora 11.00, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, str. V. Alecsandri nr. 6.