Nr. 2247/18.05.2022

Nr. crt.

Nume, prenume candidat

Punctaj probă scrisă

Rezultat probă scrisă: admis/respins

1.

Ișfan Iustina-Carmen

89,00

ADMIS

2.

Bogdănici Alexandru-Alin

68,67

ADMIS

3.

Horvath Iulia

53,00

ADMIS

4.

Ciubotaru Ioana-Valentina

50,67

ADMIS

  • În conformitate cu prevederile art. 31 din Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 (actualizată), candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise.

  • În conformitate cu prevederile art. 28, alin. (3) lit. a din Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 (actualizată), sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie.

  • Rezultatul la proba scrisă se va afișa în data de 19.05.2022, ora 15.00, la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române, str. V. Alecsandri nr. 6.

  • Interviul concursului pentru candidații admiși la proba scrisă se va susține în data de 24.05.2022, începând cu ora 11.00, în sediul Muzeului Național al Literaturii Române din Iași, str. V. Alecsandri nr. 6 (Casa Muzeelor), în Sala de conferințe de la parter.