Nr. 1476/06.04.2023

Nr. crt. Cod numeric pentru identificare, ce corespunde cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs Punctaj probă scrisă Rezultat probă scrisă: admis/respins
1. 1284/24.03.2023 50,50 ADMIS
2. 1328/28.03.2023 29,67 RESPINS

 

  • În conformitate cu prevederile art. 53 din Hotărârea nr. 1.336 din 28 octombrie 2022, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie la compartimentul resurse umane, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
  • În conformitate cu prevederile art. 45, alin. (2) din Hotărârea nr. 1.336 din 28 octombrie 2022, sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie.
  • Rezultatele probei scrise se vor afișa în data de 07.04.2023, ora 15.00, la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române, str. V. Alecsandri nr. 6.
  • Interviul concursului pentru candidații admiși la proba scrisă se va susține în data de 12.04.2023, ora 11.00, în sediul Muzeului Național al Literaturii Române din Iași, str. V. Alecsandri nr. 6.