Nr. 3.406/25.06.2024

Nr. crt.

Cod numeric pentru identificare, ce corespunde cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs Punctaj probă scrisă Rezultat probă scrisă: admis/respins

1.

3.195/12.06.2024

96,67

Admis

2. 3.189/12.06.2024 93,67

Admis

  • În conformitate cu prevederile art. 53 din Hotărârea nr. 1.336 din 28 octombrie 2022, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie la Compartimentul Resurse Umane, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatele probei scrise, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
  • Rezultatele probei scrise se vor afișa în data de 26.06.2024, ora 15.00, la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române, str. V. Alecsandri nr. 6.