Nr. 2291/10.06.2021

Rezultatele probei scrise a concursului organizat pentru ocuparea a două posturi vacante de supraveghetor muzeu, studii medii sau gimnaziale, organizat în data de 09.06.2021

Nr. crt. Nume, prenume candidat Punctaj probă scrisă Rezultat probă scrisă: admis/respins
1 Lungu Andreea 98.17 ADMIS
2 Popa Mihaela-Cristina 95.43 ADMIS
3 Uretu Andreea 93.20 ADMIS
4 Chirilă Cristina Doina 92.33 ADMIS
5 Ignăteanu Cerasela 91.43 ADMIS
6 Nenerică-Neamțu Elena 87.33 ADMIS
7 Șohan Constantin-Ciprian 86.87 ADMIS
8 Antonia Costache 79.00 ADMIS
9 Ene Andreea 74.60 ADMIS
10 Olaru Maria-Cornelia 61.77 ADMIS
11 Cucoș Elena 59.17 ADMIS
12 Popovici Vasilica-Olga 52.40 ADMIS
13 Radu Ramona-Mihaela 42.00 RESPINS
14 Apopei Răducu 37.83 RESPINS
15 Marciuc Petru 37.33 RESPINS
16 Burduhosu Cristina 36.83 RESPINS
17 Moșneguțu Dorina-Teodora 26.00 RESPINS
18 Hodea Alexandra 7.17 RESPINS
19 Butnariu Constantin Absent
20 Căpraru Ana Absent
21 Corduneanu Gabriel Absent
22 Costea Teodor Absent
23 Macovei Petru Absent
24 Popescu Sebastian-George Absent
25 Radu Mihai Absent
26 Simion Mirela Absent
  • În conformitate cu prevederile art. 31 din Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 (actualizată), candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise.
  • În conformitate cu prevederile art. 28, alin.(3) lit.a din Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 (actualizată), sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie.
  • Rezultatul la proba scrisă se afișează în data de 10.06.2021, ora 15.00, pe site-ul și la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, Str. V. Alecsandri, nr.6.
  • Interviul concursului pentru candidații admiși la proba scrisă se va susține în data de 15.06.2021, ora 11.00, în clădirea Muzeului Național al Literaturii Române din Iași, Str. V. Alecsandri nr. 6 („Casa Muzeelor”).

Comisia de examinare:

  1. Tacu Andreea – Președinte;
  2. Leonte Diana-Lona – Membru;
  3. Acostăchioaie Irina – Membru;

Cristian Maria – Secretar.