Nr. 833/01.03.2021

Rezultatele probei scrise a concursului organizat pentru ocuparea a două posturi vacante de muzeograf, SII

Nr. crt. Nume, prenume candidat Punctaj probă scrisă Rezultat probă scrisă: admis/respins
1 Ifrim Maricica 89.83 ADMIS
2 Săvoaia Dan-Alexandru 78.30 ADMIS
3 Honcu Ana 77.42 ADMIS
4 Bengoi Alina-Mariana 74.67 ADMIS
5 Uretu Andreea 74.67 ADMIS
6 Suharoschi Dan-Alexandru 73.00 ADMIS
7 Coșnete Bianca Elena 69.33 ADMIS
8 Murdzek Lucia-Maria 69.00 ADMIS
9 Vatamaniuc Daniel 68.17 ADMIS
10 Sava Camelia-Violeta 65.17 ADMIS
11 Paraschiv Ioan-Flavius 58.33 ADMIS
12 Cucuteanu Radu 57.17 ADMIS
13 Masloschi Ionela-Carmen 55.17 ADMIS
14 Bargan Olimpia-Gabriela 52.33 ADMIS
15 Felea Irina-Alexandra 51.07 ADMIS
16 Ciupercă Sabina 48.00 RESPINS
17 Sosoi Mirela-Maria 46.50 RESPINS
18 Teodorescu Mihaela-Valentina 43.33 RESPINS
19 Grigorescu Lucian 39.17 RESPINS
20 Leahu Andreea-Roxana 37.67 RESPINS
21 Maftei Sinziana 37.50 RESPINS
22 Sîrghea Corneliu-Robert 37.37 RESPINS
23 Solodchi Mihail 34.92 RESPINS
24 Ciocălău Maricica 30.67 RESPINS
25 Șandru Ioan Adrian 28.92 RESPINS
26 Antochi Ioan 22.67 RESPINS
27 Florea Nucu-Loredan 22.33 RESPINS
28 Boureanu Ioana-Mădălina 16.67 RESPINS
29 Moldovanu Diana 14.33 RESPINS
30 Țâmpău Anca-Petruța 8.67 RESPINS
31 Buciuleac Florin Absent la proba scrisă
32 Cotruță Ciprian-Florin Absent la proba scrisă
33 Mazilu Oana-Liliana Absent la proba scrisă
34 Șalgău Geta-Cristiana Absent la proba scrisă
35 Tigăeru-Harabagiu Oana Absent la proba scrisă
  •  În conformitate cu prevederile art. 31 din Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 (actualizată), candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise.
  • În conformitate cu prevederile art. 28, alin.(3) lit.a din Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 (actualizată), sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie.
  • Rezultatul la proba scrisă se va afișa în data de 01.03.2021, ora 15.00, la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române, str. V. Pogor, 4.
  • Interviul concursului pentru candidații admiși la proba scrisă se va susține în data de 04.03.2021, începând cu ora 11.00, în noua clădire a Muzeului Național al Literaturii Române din Iași, str. V. Alecsandri nr. 6 („Casa Muzeelor”), în sala de conferințe de la parter.

Comisia de examinare:

  1. Melinte Oana Daniela – Președinte;
  2. Terente Laura – Membru;
  3. Mocanu-Irimiță Corina-Oana – Membru;
  4. Cristian Maria – Secretar.