Nr. 1416/16.04.2021

Rezultatele probei scrise a concursului organizat pentru ocuparea a două posturi vacante de gestionar-custode, treapta II, organizat în data de 15.04.2021

 

Nr. crt. Nume, prenume candidat Punctaj probă scrisă Rezultat probă scrisă: admis/respins
1 Sava Camelia-Violeta 98.33 ADMIS
2 Ignăteanu Cerasela 75.67 ADMIS
3 Grozavu Flavia-Petronela 73.00 ADMIS
4 Ursache AnaMaria-Andreea 68.00 ADMIS
5 Hatmanu Cristian 64.67 ADMIS
6 Petraș Georgiana-Adina 58.33 ADMIS
7 Chirilă Cristina Doina 56.66 ADMIS
8 Arnăutu Roxana 52.33 ADMIS
9 Dominte Mariana-Irinel 50.00 ADMIS
10 Pamfil Marieta 45.67 RESPINS
11 Doroftei Alexandra-Georgiana 40.67 RESPINS
12 Tarcan Mihaela 26.67 RESPINS
13 Irimia Elena Paraschiva Absent la proba scrisă
14 Miron Angela Absent la proba scrisă
15 Secară Sabin-Constantin Absent la proba scrisă
  • În conformitate cu prevederile art. 31 din Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 (actualizată), candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise.
  • În conformitate cu prevederile art. 28, alin.(3) lit.a din Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 (actualizată), sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie.
  • Rezultatul la proba scrisă se va afișa în data de 16.04.2021, ora 15.00, la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, str. V. Pogor, nr. 4.
  • Interviul concursului pentru candidații admiși la proba scrisă se va susține în data de 21.04.2021, începând cu ora 11.00, în noua clădire a Muzeului Național al Literaturii Române Iași, str. V. Alecsandri, nr. 6 („Casa Muzeelor”), în sala de conferințe de la parter.

Comisia de examinare:

  1. Agrigoroaiei Lăcrămioara – Președinte;
  2. Terente Laura – Membru;
  3. Panțiru Beatrice-Iuliana – Membru;

Cristian Maria – Secretar.