Nr. 386/01.02.2021

Rezultatele probei scrise a concursului organizat pentru ocuparea a două posturi vacante de educator muzeal, grad II, funcții contractuale de execuție, organizat în data de 29.01.2021

 

Nr.crt.

Nume și prenume candidat Punctaj probă scrisă

Rezultat proba scrisă

1.

Ștefan Iunia-Maria 86,50 ADMIS
2. Duran Gabriela 83,33

ADMIS

3.

Murdzek Lucia-Maria 68,83 ADMIS
4. Leontioaia Ioana 67,83

ADMIS

5.

Țigăeru-Harabagiu Oana 61,33 ADMIS
6. Burduja Vasilica 58,33

ADMIS

7.

Florea Nucu-Loredan 50,00 ADMIS

8.

Sosoi Mirela Maria 46,00

RESPINS

9. Pitea Cătălina Georgeta 44,83

RESPINS

10.

Bargan Olimpia-Gabriela 37,66 RESPINS
11. Ciubotariu Andreea 35,83

RESPINS

12.

Duca Maria-Beatrice 35,16 RESPINS

13.

Negară Iuliana-Maria 33,66 RESPINS

14.

Racoviță Florentina 29,00 RESPINS

15.

Mazilu Oana-Liliana 26,00 RESPINS
16. Ivanov Cristina-Diana 0,00

RESPINS

17. Nechifor Paula 0,00

RESPINS

18. Șandru Ioan Adrian 0,00

RESPINS

19. Ungureanu Oana-Daniela 0,00

RESPINS

 

  • În conformitate cu prevederile art. 31 din Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 (actualizată), candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise.
  • În conformitate cu prevederile art. 28, alin. (3) lit. a din Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 (actualizată), sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie.
  • Afișat astăzi, 01.02.2021, ora 15:00, la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, str. V. Pogor 4.
  • Proba de interviu va avea loc în data de 04.02.2021, începând cu ora 11:00, în clădirea de pe str. V. Alecsandri nr. 6, Sala de conferințe de la parter.

Comisia de examinare:

  1. Pruteanu Iulian – președinte;
  2. Leșu Georgiana-Iuliana – membru;
  3. Cană Dora-Alexandra – membru;
  4. Cristian Maria – secretar.