Nr. 2874/12.07.2021

 

Rezultatele probei scrise a concursului organizat pentru ocuparea a cinci posturi vacante de gestionar-custode, treapta II, organizat în data de 09.07.2021

 

Nr. crt. Nume, prenume candidat Punctaj probă scrisă Rezultat probă scrisă: admis/respins
1 Frunză Magdalena-Ioana 97.17 ADMIS
2 Ene Andreea 80.83 ADMIS
3 Grozavu Flavia-Petronela 78.17 ADMIS
4 Olaru Maria-Cornelia 75.00 ADMIS
5 Ignăteanu Cerasela 73.00 ADMIS
6 Lupu Rareș-Gabriel 70.50 ADMIS
7 Duran Gabriela 65.00 ADMIS
8 Chirilă Cristina Doina 56.00 ADMIS
9 Hatmanu Cristian 54.33 ADMIS
10 Cucoș Elena 50.00 ADMIS
11 Dominte Mariana-Irinel 46.33 RESPINS
12 Arnăutu Roxana 45.67 RESPINS
13 Dorin Radu-Ștefăniță 44.33 RESPINS
14 Elefteriu Carmen-Laura 43.33 RESPINS
15 Popovici Vasilica-Olga 30.33 RESPINS
16 Pintilie Liliana 24.33 RESPINS
17 Becherescu Nicu-Eugen 19.67 RESPINS
18 Borș Luminița-Lucreția 13.50 RESPINS
19 Popescu Sebastian-George 11.67 RESPINS
20 Feleșteanu Mirela-Geanina ABSENT
21 Grigoraș Florentina ABSENT
22 Popa Laurențiu ABSENT
23 Secară Sabin-Constantin ABSENT
  • În conformitate cu prevederile art. 31 din Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 (actualizată), candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise.
  • În conformitate cu prevederile art. 28, alin.(3) lit.a din Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 (actualizată), sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie.
  • Rezultatul la proba scrisă se afișează astăzi, 12.07.2021, ora 15.00, pe site-ul și la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, str. V. Alecsandri nr. 6.
  • Interviul concursului pentru candidații admiși la proba scrisă se va susține în data de 15.07.2021, ora 11.00, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, str. V. Alecsandri nr. 6 („Casa Muzeelor”).

Comisia de examinare:

  1. Agrigoroaiei Lăcrămioara – Președinte;
  2. Panțiru Beatrice-Iuliana – Membru;
  3. Pavel Simona-Elena – Membru;

Cristian Maria – Secretar.