Nr. 4392/01.10.2021

 

Nr. crt. Nume, prenume candidat Punctaj probă scrisă Rezultat probă scrisă: admis/respins
1 Avădănii Dorina 73,66 ADMIS
2 Vizitiu Mihaela 50,66 ADMIS
3 Croitoru Andreea ABSENT
4 Timofte Carmen ABSENT
  • În conformitate cu prevederile art. 31 din Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 (actualizată), candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise.
  • În conformitate cu prevederile art. 28, alin.(3) lit.a din Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 (actualizată), sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie.
  • Rezultatul la proba scrisă se afișează astăzi 01.10.2021, ora 15.00, pe site-ul și la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, Str. V. Alecsandri nr.6.
  • Proba de interviu a concursului pentru candidații admiși la proba scrisă se va susține în data de 06.10.2021, ora 11.00, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române din Iași, Str. V. Alecsandri nr. 6 („Casa Muzeelor”).

Comisia de examinare:

  1. Pruteanu Elena                      – președinte
  2. Istrate Loredana-Elisabeta – membru
  3. Aron Alina-Virginia             – membru

Cristian Maria                        – secretar