Nr. 4313/29.09.2021

 

Nr. crt. Nume, prenume candidat Punctaj probă scrisă Rezultat probă scrisă: admis/respins
1 Doroftei Alexandra-Georgiana 80,81 ADMIS
2 Borș Elena 50,85 ADMIS
3 Lazăr Andreea-Roxana 47,75 RESPINS
4 Babenco Anda-Corina ABSENT
5 Onofrei Vasilica ABSENT
  • În conformitate cu prevederile art. 31 din Hotărârea 286 din 23 martie 2011 (actualizată), candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise.
  • În conformitate cu prevederile art. 28, alin.(3) lit.a din Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 (actualizată), sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie.
  • Rezultatul la proba scrisă se afișează astăzi 29.09.2021, ora 15.00, pe site-ul și la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, Str. V. Alecsandri nr.6.
  • Proba de interviu a concursului pentru candidații admiși la proba scrisă se va susține în data de 04.10.2021, ora 11.00, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române din Iași, Str. V. Alecsandri nr. 6 („Casa Muzeelor”).

Comisia de examinare:

  1. Gheorghiță Amelia-Iuliana  – președinte
  2. Aron Alina-Virginia               – membru
  3. Buzea Anca Maria                   – membru

Cristian Maria                          – secretar