Nr. 3085/22.07.2021

 Rezultatele probei scrise a concursului organizat în data de 21.07.2021

pentru ocuparea unui post vacant de consilier IT, studii superioare II

 

Nr. crt. Nume, prenume candidat Punctaj probă scrisă Rezultat probă scrisă: admis/respins
1 Tofan Răzvan 69,00 ADMIS
2 Țurcanu Răzvan-Florin-Marius 57,50 ADMIS
  • În conformitate cu prevederile art. 31 din Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 (actualizată), candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise.
  • În conformitate cu prevederile art. 28, alin.(3) lit.a din Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 (actualizată), sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie.
  • Rezultatul la proba scrisă se afișează astăzi, 22.07.2021, ora 15:00, pe site-ul și la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, str. V. Alecsandri nr.6.
  • Proba practică a concursului pentru candidații admiși la proba scrisă se va susține în data de 27.07.2021, ora 11:00, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, str. V. Alecsandri nr. 6 („Casa Muzeelor”).

Comisia de examinare:

  1. Leșu Geogiana-Iuliana – Președinte;
  2. Săvoaia Dan-Alexandru – Membru;
  3. Cană Dora-Alexandra – Membru;

Cristian Maria – Secretar.