Nr. 5702/20.11.2023

Cod numeric pentru identificare, ce corespunde cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs  

Punctaj probă de interviu

Rezultat probei de interviu ADMIS/RESPINS
5298 85,33 ADMIS
5181 69,83 ADMIS
  • În conformitate cu prevederile art. 53 din Hotărârea nr. 1.336 din 28 octombrie 2022, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei de interviu.
  • În conformitate cu prevederile art. 46, alin. (3) din Hotărârea nr. 1.336 din 28 octombrie 2022, sunt declaraţi admişi la proba de interviu candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie.
  • Rezultatul probei de interviu va fi afișat în data de 21.11.2023, ora 15:00, pe site-ul și la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, str. V. Alecsandri nr. 6.