Nr. 2343 / 24.05.2022

 

    Nume și prenume candidat              Punctaj probă de interviu                  Rezultat probei de interviu ADMIS/RESPINS       
Ișfan Iustina-Carmen  92,66  ADMIS 
Bogdănici Alexandru-Alin  Absent  RESPINS 
Ciubotaru Ioana-Valentina  Absent  RESPINS 
Horvath Iulia  Absent  RESPINS 

 

• În conformitate cu prevederile art. 31 din Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 (actualizată), candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei de interviu.
• În conformitate cu prevederile art. 29, alin.(3) lit.a din Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 (actualizată), sunt declaraţi admişi la proba de interviu candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie.
• Rezultatele probei de interviu vor fi afișate în data de 25.05.2022, ora 15:00 și la sediul Muzeului Național al Literaturii Române, str. V. Alecsandri nr. 6.