Nr. 910/05.03.2021

 

Rezultatele probei de interviu a concursului organizat pentru ocuparea a două posturi vacante de muzeograf, grad II

 

Nume și prenume candidat

Punctaj probă de interviu

Rezultat probă de interviu ADMIS/RESPINS

Suharoschi Dan-Alexandru

94.33

ADMIS

Honcu Ana

92.67 ADMIS
Săvoaia Dan-Alexandru 91.33

ADMIS

Uretu Andreea

84.67 ADMIS

Masloschi Ionela-Carmen

63.67 ADMIS

Ifrim Maricica

63.00

ADMIS

Coșnete Bianca Elena 49.00

RESPINS

Vatamaniuc Daniel

48.33

RESPINS

Bengoi Alina-Mariana 45.67

RESPINS

Bargan Olimpia-Gabriela

Absent la proba de interviu

Cucuteanu Radu

Absent la proba de interviu

Felea Irina-Alexandra

Absent la proba de interviu
Murdzek Lucia-Maria Absent la proba de interviu

Paraschiv Ioan-Flavius Absent la proba de interviu

Sava Camelia-Violeta Absent la proba de interviu

În conformitate cu prevederile art. 31 din Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 (actualizată), candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei de inetrviu.

În conformitate cu prevederile art. 29, alin. (3) lit. a din Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 (actualizată), sunt declaraţi admişi la proba de interviu candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie.

Rezultatele probei de interviu vor fi afișate în data de 05.03.2021, ora 15:00, la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, str. V. Pogor nr. 4.

Comisia de examinare:

  1. Melinte Oana Daniela – președinte;
  2. Terente Laura – membru;
  3. Mocanu-Irimiță Corina-Oana – membru.

Cristian Maria – secretar