Nr. 1504/21.04.2021

 Rezultatele probei de interviu a concursului organizat pentru ocuparea a două posturi vacante de gestionar-custode, treapta M II  

 

Nume și prenume candidat Punctaj probă de interviu Rezultatul probei de interviu ADMIS/RESPINS
Arnăutu Roxana 94,00 ADMIS
Hatmanu Cristian 92,00 ADMIS
Ursache AnaMaria-Andreea 90,00 ADMIS
Ignăteanu Cerasela 80,33 ADMIS
Grozavu Flavia-Petronela 75,33 ADMIS
Sava Camelia-Violeta 74,67 ADMIS
Dominte Mariana-Irinel 69,00 ADMIS
Chirilă Cristina Doina ABSENT RESPINS
Petraș Georgiana-Adina ABSENT RESPINS
  • În conformitate cu prevederile art. 31 din Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 (actualizată), candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei de interviu.
  • În conformitate cu prevederile art. 29, alin.(3) lit.a din Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 (actualizată), sunt declaraţi admişi la proba de interviu candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie.
  • Rezultatele probei de interviu vor fi afișate în data de 22.04.2021, ora 15.00, la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, str. V. Pogor, nr. 4.

Comisia de examinare:

  1. Agrigoroaiei Lăcrămioara – Președinte;
  2. Terente Laura – Membru;
  3. Panțiru Beatrice-Iuliana – Membru;

Cristian Maria – Secretar.