Nr. 2960/15.07.2021

 

Rezultatele probei de interviu a concursului organizat pentru ocuparea a cinci posturi vacante de gestionar-custode, treapta profesională M II  

 

 

Nume și prenume candidat

 

Punctaj probă de

interviu

Rezultat probei de

interviu ADMIS/RESPINS

Hatmanu Cristian 100,00 ADMIS
Frunză Magdalena-Ioana 95,00 ADMIS
Ene Andreea 88,89 ADMIS
Cucoș Elena 86,67 ADMIS
Olaru Maria-Cornelia 71,22 ADMIS
Grozavu Flavia-Petronela 58,44 ADMIS
Ignăteanu Cerasela 56,22 ADMIS
Lupu Rareș-Gabriel 54,67 ADMIS
Chirilă Cristina Doina 50,10 ADMIS
Duran Gabriela ABSENT
  • În conformitate cu prevederile art. 31 din Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 (actualizată), candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei de interviu.
  • În conformitate cu prevederile art. 29, alin.(3) lit.a din Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 (actualizată), sunt declaraţi admişi la proba de interviu candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie.
  • Rezultatele probei de interviu vor fi afișate în data de 16.07.2021, ora 15.00, pe site-ul și la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, str. V. Alecsandri, nr. 6.

Comisia de examinare:

  1. Agrigoroaiei Lăcrămioara – Președinte
  2. Panțiru Beatrice-Iuliana –  Membru;
  3. Pavel Simona-Elena – Membru;

Cristian Maria – Secretar