Nr. 1757 / 20.04.2022

Nume și prenume candidat

Punctaj probă de interviu

Rezultat probei de interviu ADMIS/RESPINS

Vrabie Diana

87,33

ADMIS

Uretu Andreea 76,00

ADMIS

  • În conformitate cu prevederile art. 31 din Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 (actualizată), candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei de interviu.
  • În conformitate cu prevederile art. 29, alin.(3) lit.a din Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 (actualizată), sunt declaraţi admişi la proba de interviu candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie.
  • Rezultatele probei de interviu vor fi afișate în data de 21.04.2022, ora 15:00, pe site-ul și la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, str. V. Alecsandri nr. 6.

Comisia de examinare:

  1. Pruteanu Iulian – președinte;
  2. Cană Dora-Alexandra – membru;
  3. Leonte Diana-Lona – membru;

Cristian Maria – secretar.