Nr. 2381/15.06.2021

Rezultatele probei de interviu a concursului organizat în data de 15.06.2021 pentru ocuparea a două posturi vacante de supraveghetor muzeu, studii medii sau gimnaziale

Nume și prenume candidat Punctaj probă de

  interviu

Rezultat probei de

interviu ADMIS/RESPINS

Uretu Andreea 99,33 ADMIS
Nenerică-Neamțu Elena 88,33 ADMIS
Cucoș Elena 84,33 ADMIS
Popa Mihaela-Cristina 77,66 ADMIS
Șohan Constantin-Ciprian 74,33 ADMIS
Olaru Maria-Cornelia 68,66 ADMIS
Chirilă Cristina Doina 58,33 ADMIS
Ignăteanu Cerasela 57,33 ADMIS
Popovici Vasilica-Olga 54,33 ADMIS
Antonia Costache ABSENT RESPINS
Ene Andreea ABSENT RESPINS
Lungu Andreea ABSENT RESPINS
  • În conformitate cu prevederile art. 31 din Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 (actualizată), candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei de interviu.
  • În conformitate cu prevederile art. 29, alin.(3) lit.a din Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 (actualizată), sunt declaraţi admişi la proba de interviu candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie.
  • Rezultatele probei de interviu vor fi afișate în data de 16.06.2021, ora 15.00, la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, str. V. Alecsandri, nr. 6.

 

Comisia de examinare:

  1. Tacu Andreea – Președinte
  2. Leonte Diana-Lona – Membru
  3. Acostăchioaie Irina – Membru

Cristian Maria – Secretar