Nr. 4592/08.10.2021

 

Având în vedere prevederile art. 34, alin. 3 din Hotărârea nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

Nr. crt. Nume și prenume candidat Punctaj probă scrisă Punctaj probă interviu Punctaj final Rezultat final
1 Borș Elena 50,85 90,00 70,43 ADMIS
2 Doroftei Alexandra-Georgiana 80,81 53,33 67,07 RESPINS

 

În conformitate cu prevederilor art. 40, alin.1 și alin. 2 din Hotărârea nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, candidații declarați admiși la concursul de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător unei funcții contractuale sunt obligați să se prezinte la post în termen de maxim 15 zile calendaristice de la data afișării, pentru funcțiile contractuale de execuție.

Prin excepție, în urma formulării unei cereri scrise și temeinic motivate, candidatul declarat „admis” la concurs poate solicita, în termen de trei zile lucrătoare de la afișarea rezultatului concursului, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăși douăzeci de zile lucrătoare de la data afișării rezultatului concursului pentru funcțiile de execuție.

Rezultatele finale ale concursului organizat pentru ocuparea unui post vacant de referent relații publice, studii superioare II va afișat în data de 08.10.2021, ora 15:00, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, str. V. Alecsandri nr. 6 și pe site-ul instituției.

Comisia de examinare:

  1. Gheorghiță Amelia-Iuliana – președinte
  2. Aron Alina-Virginia              – membru
  3. Buzea Anca Maria                 – membru

Cristian Maria                       – secretar.