Nr. 1600/19.04.2023

Având în vedere prevederile art. 56, alin. (3) din Hotărârea nr. 1.336 din 28 octombrie 2022, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs numită prin Decizia nr. 14/10.03.2023 a Managerului Muzeului Național al Literaturii Române Iași, comunică următoarele rezultate finale:

 

Nr. crt. Cod numeric pentru identificare, ce corespunde cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs Punctaj probă scrisă Punctaj probă de interviu Punctaj final Rezultat final
1 1284/24.03.2023 50,50 75,00 62,75 ADMIS
2 1328/28.03.2023 29,67 RESPINS

 

În conformitate cu prevederile art. 67, alin. (1), și (2) din Hotărârea nr. 1.336 din 28 octombrie 2022, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, candidatul declarat „admis“ la concursul de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător unei funcţii contractuale este obligat să se prezinte la post în termen de 15 zile calendaristice de la data afişării rezultatelor finale.

Prin excepție, în urma formulării unei cereri scrise și temeinic motivate, candidatul declarat „admis” la concurs poate solicita, în termen de 3 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului final al concursului, un alt termen de prezentare la post, care nu poate depăși termenul de preaviz prevăzut pentru demisie în Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de la data afişării rezultatelor finale ale concursului.

Rezultatele finale ale concursului organizat pentru ocuparea unui post vacant de referent de specialitate, studii superioare, gradul II vor fi afișate în data de 20.04.2023, ora 15:00, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, str. V. Alecsandri nr. 6 și pe site-ul instituției.