Nr. 4641/11.10.2021

 

Având în vedere prevederile art. 34, alin. 3 din Hotărârea nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri contabilitatee, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

Nr. crt. Nume și prenume candidat Punctaj probă scrisă Punctaj probă interviu Punctaj final Rezultat final
1 Avădănii Dorina 73,66 88,00 80,83 ADMIS
2 Vizitiu Mihaela 50,66 80,00 65,33 RESPINS

 

În conformitate cu prevederilor art. 40, alin.1 și alin. 2 din Hotărârea nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri contabilitatee, candidații declarați admiși la concursul de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător unei funcții contractuale sunt obligați să se prezinte la post în termen de maxim 15 zile calendaristice de la data afișării, pentru funcțiile contractuale de execuție.

Prin excepție, în urma formulării unei cereri scrise și temeinic motivate, candidatul declarat „admis” la concurs poate solicita, în termen de trei zile lucrătoare de la afișarea rezultatului concursului, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăși douăzeci de zile lucrătoare de la data afișării rezultatului concursului pentru funcțiile de execuție.

Rezultatele finale ale concursului organizat pentru ocuparea unui post vacant de referent contabilitate, studii superioare II va afișat în data de 12.10.2021, ora 15:00, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, str. V. Alecsandri nr. 6 și pe site-ul instituției.

Comisia de examinare:

  1. Pruteanu Elena                      – președinte
  2. Istrate Loredana-Elisabeta – membru
  3. Aron Alina-Virginia             – membru

Cristian Maria               – secretar.