Nr. 5811/24.11.2023                                                                              

Având în vedere prevederile art. 56, alin. (3) din Hotărârea nr. 1.336 din 28 octombrie 2022, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs numită prin Decizia nr. 102/18.10.2023 a Managerului Muzeului Național al Literaturii Române Iași, comunică următoarele rezultate finale:

Nr. crt. Cod numeric pentru identificare, ce corespunde cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs Punctaj probă scrisă Punctaj contestație probă scrisă Punctaj final probă scrisă Punctaj probă de interviu Punctaj contestație probă de interviu Punctaj final probă de interviu Punctaj final

 

Rezultat final

1 5298 56,66 56,66 85,33 85,33 71,00 ADMIS
2 5181 70,33 70,33 69,33 63,00 63,00 66,67 RESPINS
3 5434 48,00 48,00 48,00 RESPINS
4 5302 47,66 47,66 47,66 RESPINS
5 5297 39,33 39,33 39,33 RESPINS
6 5441 39,00 39,00 39,00 RESPINS
7 5180 47,33 37,66 37,66 37,66 RESPINS
8 5466 32.33 32.33 32.33 RESPINS
9 5146 28,66 28,66 28,66 RESPINS
10 5460 27,66 27,66 27,66 RESPINS
11 5400 20,00 20,00 20,00 RESPINS
12 5407 12,66 12,66 12,66 RESPINS
13 5465 8,50 8,50 8,50 RESPINS
14 5461 Absent RESPINS
15 5462 Absent RESPINS
16 5442 Absent RESPINS
17 5464 Absent RESPINS
18 5469 Absent RESPINS
19 5433 RESPINS

 

În conformitate cu prevederile art. 67, alin. (1),  și (2) din Hotărârea nr. 1.336 din 28 octombrie 2022, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea  carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, candidatul declarat „admis“ la concursul de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător unei funcţii contractuale este obligat să se prezinte la post în termen de 15 zile calendaristice de la data afişării rezultatelor finale.

Prin excepție, în urma formulării unei cereri scrise și temeinic motivate, candidatul declarat „admis” la concurs poate solicita, în termen de 3 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului final al concursului, un alt termen de prezentare la post, care nu poate depăși termenul de preaviz prevăzut pentru demisie în Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de la data afişării rezultatelor finale ale concursului.

Rezultatele finale ale concursului organizat pentru ocuparea unui post vacant de muzeograf debutant cu studii superioare vor fi afișate în data de 24.11.2023, ora 15:00, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, str. V. Alecsandri nr. 6 și pe site-ul instituției.