Nr. 106/05.01.2024

Având în vedere prevederile art. 56, alin. (3) din Hotărârea nr. 1.336 din 28 octombrie 2022, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs numită prin Decizia nr. 120/22.11.2023 a Managerului Muzeului Național al Literaturii Române Iași comunică următoarele rezultate finale:

Nr. crt.

Cod numeric pentru identificare, ce corespunde cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs Punctaj probă scrisă Punctaj contestație probă scrisă Punctaj final probă scrisă Punctaj probă de interviu Punctaj final

 

Rezultat final

1

6098 82,00 82,00 95,00 88.50 ADMIS

2

6062 70,00 70,00 83,00 76.50

RESPINS

3

5967 50,00 50,00 78,00 64.00

RESPINS

4

5987 62,67 62,67 55,00 58.84

RESPINS

5

5980 45,33 41,17 41,17 41,17

RESPINS

6 6095 43,33 43,33 43,33

RESPINS

7

6017 38,67 38,67 38,67

RESPINS

8

6035 38,00 38,00 38,00

RESPINS

9

6083 36,67 36,67 36,67

RESPINS

10

6011 34,33 34,33 34,33

RESPINS

11 6123 33,33 33,33 33,33

RESPINS

12 6087 29,67 29,67 29,67

RESPINS

13 6012 26,33 26,33 26,33

RESPINS

14

6094 20,17 20,17 20,17 RESPINS
15 6127 Absent Absent

RESPINS

16 6114 Absent Absent

RESPINS

În conformitate cu prevederile art. 67, alin. (1),  și (2) din Hotărârea nr. 1.336 din 28 octombrie 2022, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, candidatul declarat „admis“ la concursul de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător unei funcţii contractuale este obligat să se prezinte la post în termen de 15 zile calendaristice de la data afişării rezultatelor finale.

Prin excepție, în urma formulării unei cereri scrise și temeinic motivate, candidatul declarat „admis” la concurs poate solicita, în termen de 3 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului final al concursului, un alt termen de prezentare la post, care nu poate depăși termenul de preaviz prevăzut pentru demisie în Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de la data afişării rezultatelor finale ale concursului.

Rezultatele finale ale concursului organizat pentru ocuparea unui post vacant de muzeograf debutant cu studii superioare vor fi afișate în data de 08.01.2024, ora 15:00, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, str. V. Alecsandri nr. 6 și pe site-ul instituției.