Nr. 504/09.02.2021

 Rezultatele finale ale concursului organizat pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor, studii medii/generale

Având în vedere prevederile art. 34, alin. 3 din Hotărârea nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

Nume și prenume candidat Punctaj probă scrisă Punctaj probă interviu Punctaj final

Rezultat final

Carp Lenuța-Cristina

89,66 86,66 88,16

ADMIS

Neghină Tatiana

88,66 80,00 84,33

RESPINS

Ceaușu Loredana-Mirela

57,00 78,33 67,67

RESPINS

Crudu Georgeta-Loredana

50,00 Absent probă interviu

RESPINS

Andrei Petrică-Gabriel

44,00

RESPINS

Oarză Ionuț-Virgil

40,00

RESPINS

Cucutianu Francisc

Absent probă scrisă

RESPINS

 

În conformitate cu prevederile art. 40, alin.1 și alin. 2 din Hotărârea nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, candidații declarați admiși la concursul de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător unei funcții contractuale sunt obligați să se prezinte la post în termen de maxim 15 zile calendaristice de la data afișării, pentru funcțiile contractuale de execuție.

Prin excepție, în urma formulării unei cereri scrise și temeinic motivate, candidatul declarat „admis” la concurs poate solicita, în termen de trei zile lucrătoare de la afișarea rezultatului concursului, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăși douăzeci zile lucrătoare de la data afișării rezultatului concursului pentru funcțiile de execuție.

Afișat astăzi, 09.02.2021, ora 15:00, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, str. V. Pogor nr. 4.

Comisia de examinare:

  1. Buzea Marcel – președinte
  2. Artene Vasile – membru;
  3. Agrigoroaiei Mariana – membru;
  4. Pruteanu Elena – secretar.