Nr. 3317/04.08.2021

 Rezultatele finale ale concursului organizat pentru ocuparea unui post vacant de consilier IT, studii superioare II

 

Având în vedere prevederile art. 34, alin. 3 din Hotărârea nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

Nr. crt. Nume și prenume candidat Punctaj probă scrisă Punctaj probă practică Punctaj probă interviu  

Punctaj

final

Rezultat

final

1 Tofan Răzvan 69,00 77,33 75,66 74,00 ADMIS
2 Țurcanu Răzvan-Florin-Marius 57,50 35,00 RESPINS

În conformitate cu prevederile art. 40, alin.1 și alin. 2 din Hotărârea nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, candidații declarați admiși la concursul de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător unei funcții contractuale sunt obligați să se prezinte la post în termen de maxim 15 zile calendaristice de la data afișării, pentru funcțiile contractuale de execuție.

Prin excepție, în urma formulării unei cereri scrise și temeinic motivate, candidatul declarat „admis” la concurs poate solicita, în termen de trei zile lucrătoare de la afișarea rezultatului concursului, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăși douăzeci zile lucrătoare de la data afișării rezultatului concursului pentru funcțiile de execuție.

Rezultatele finale ale concursului organizat pentru ocuparea unui post vacant de consilier IT, studii superioare II, va afișat în data de 06.08.2021, ora 15:00, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, str. V. Alecsandri nr. 6 și pe site-ul instituției.

Comisia de examinare:

  1. Leșu Georgiana-Iuliana – președinte;
  2. Săvoaia Dan-Alexandru – membru;
  3. Cană Dora-Alexandra – membru;

Cristian Maria – secretar