Nr. 944/ 10.03.2021

Rezultatele finale ale concursului organizat pentru ocuparea a două posturi vacante de muzeograf, SII

Având în vedere prevederile art. 34, alin. 3 din Hotărârea nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

Nr. crt.

Nume și prenume candidat Punctaj probă scrisă Punctaj probă interviu Punctaj final Rezultat final
1 Honcu Ana 77.42 92.67 85.05

ADMIS

2

Săvoaia Dan-Alexandru 78.30 91.33 84.82 ADMIS
3 Suharoschi Dan-Alexandru 73.00 94.33 83.67

RESPINS

4

Uretu Andreea 74.67 84.67 79.67 RESPINS
5 Ifrim Maricica 89.83 63.00 76.42

RESPINS

6

Masloschi Ionela-Carmen 55.17 63.67 59.42 RESPINS
7 Bengoi Alina-Mariana 74.67 45.67

RESPINS

8

Coșnete Bianca Elena 69.33 49.00 RESPINS
9 Vatamaniuc Daniel 68.17 48.33

RESPINS

10

Bargan Olimpia-Gabriela 52.33 Absent RESPINS
11 Cucuteanu Radu 57.17 Absent

RESPINS

12

Felea Irina-Alexandra 51.07 Absent RESPINS
13 Murdzek Lucia-Maria 69.00 Absent

RESPINS

14

Paraschiv Ioan-Flavius 58.33 Absent RESPINS
15 Sava Camelia-Violeta 67.16 Absent

RESPINS

16

Ciupercă Sabina 48.00 RESPINS
17 Sosoi Mirela-Maria 46.50

RESPINS

18

Teodorescu Mihaela-Valentina 43.33 RESPINS
19 Grigorescu Lucian 39.17

RESPINS

20

Leahu Andreea-Roxana 37.67 RESPINS
21 Maftei Sinziana 37.50

RESPINS

22

Sîrghea Corneliu-Robert 37.37 RESPINS
23 Solodchi Mihail 34.92

RESPINS

24

Ciocălău Maricica 30.67 RESPINS
25 Șandru Ioan Adrian 28.92

RESPINS

26

Antochi Ioan 22.67 RESPINS
27 Florea Nucu-Loredan 22.33

RESPINS

28

Boureanu Ioana-Mădălina 16.67 RESPINS
29 Moldovanu Diana 14.33

RESPINS

30

Țâmpău Anca-Petruța 8.67 RESPINS
31 Buciuleac Florin Absent

RESPINS

32

Cotruță Ciprian-Florin Absent RESPINS
33 Mazilu Oana-Liliana Absent

RESPINS

34

Șalgău Geta-Cristiana Absent RESPINS
35 Tigăeru-Harabagiu Oana Absent

RESPINS

În conformitate cu prevederilor art. 40, alin.1 și alin. 2 din Hotărârea nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, candidații declarați admiși la concursul de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător unei funcții contractuale sunt obligați să se prezinte la post în termen de maxim 15 zile calendaristice de la data afișării, pentru funcțiile contractuale de execuție.

Prin excepție, în urma formulării unei cereri scrise și temeinic motivate, candidatul declarat „admis” la concurs poate solicita, în termen de trei zile lucrătoare de la afișarea rezultatului concursului, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăși douăzeci zile lucrătoare de la data afișării rezultatului concursului pentru funcțiile de execuție.

Afișat astăzi, 10.03.2021, ora 15:00, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, str. V. Pogor nr. 4 și pe site-ul instituției.

Comisia de examinare:

  1. Melinte Oana Daniela – președinte;
  2. Terente Laura – membru;
  3. Mocanu-Irimiță Corina-Oana – membru.

Cristian Maria – secretar