Nr. 1554/27.04.2021

Rezultatele finale ale concursului organizat pentru ocuparea a două posturi vacante de gestionar-custode, treapta profesională M II

 

Având în vedere prevederile art. 34, alin. 3 din Hotărârea nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

Nr. crt. Nume și prenume candidat Punctaj probă scrisă Punctaj probă interviu Punctaj final Rezultat final
1 Sava Camelia-Violeta 98.33 74.67 86.50 ADMIS
2 Ursache Ana Maria-Andreea 68.00 90.00 79.00 ADMIS
3 Hatmanu Cristian 64.67 92.00 78.34 RESPINS
4 Arnăutu Roxana 52.33 94.00 73.17 RESPINS
5 Ignăteanu Cerasela 75.67 67.00 71.34 RESPINS
6 Grozavu Flavia-Petronela 73.00 66.33 69.67 RESPINS
7 Dominte Mariana-Irinel 50.00 69.00 59.50 RESPINS
8 Chirilă Cristina Doina 56.66 ABSENT RESPINS
9 Petraș Georgiana-Adina 58.33 ABSENT RESPINS
10 Pamfil Marieta 45.67 RESPINS
11 Doroftei Alexandra-Georgiana 40.67 RESPINS
12 Tarcan Mihaela 26.67 RESPINS
13 Irimia Elena Paraschiva ABSENT RESPINS
14 Miron Angela ABSENT RESPINS
15 Secară Sabin-Constantin ABSENT RESPINS

În conformitate cu prevederile art. 40, alin.1 și alin. 2 din Hotărârea nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, candidații declarați admiși la concursul de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător unei funcții contractuale sunt obligați să se prezinte la post în termen de maxim 15 zile calendaristice de la data afișării, pentru funcțiile contractuale de execuție.

Prin excepție, în urma formulării unei cereri scrise și temeinic motivate, candidatul declarat „admis” la concurs poate solicita, în termen de trei zile lucrătoare de la afișarea rezultatului concursului, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăși douăzeci zile lucrătoare de la data afișării rezultatului concursului pentru funcțiile de execuție.

Afișat astăzi, 27.04.2021, ora 15:00, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, str. V. Pogor nr. 4 și pe site-ul instituției.

Comisia de examinare:

  1. Agrigoroaiei Lăcrămioara – Președinte;
  2. Terente Laura – Membru;
  3. Panțiru Beatrice-Iuliana – Membru;

Cristian Maria – Secretar.