Nr. 525/10.02.2021

Rezultatele finale ale concursului organizat pentru ocuparea a două posturi vacante de educator muzeal, SII

 

Având în vedere prevederile art. 34, alin. 3 din Hotărârea nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

 

Nr. crt. Nume și prenume candidat Punctaj probă scrisă Punctaj probă interviu Punctaj final Rezultat final
1 Ștefan Iunia-Maria 86,50 79,66 83.08 ADMIS
2 Leontioaia Ioana 67,83 89,16 78.50 ADMIS
3 Murdzek Lucia-Maria 68,83 80,33 74.58 RESPINS
4 Duran Gabriela 83,33 64,66 74.00 RESPINS
5 Țigăeru-Harabagiu Oana 61,33 69,33 65.33 RESPINS
6 Burduja Vasilica 58,33 59,00 58.67 RESPINS
7 Sosoi Mirela Maria 46,00 RESPINS
8 Pitea Cătălina Georgeta 44,83 RESPINS
9 Florea Nucu-Loredan 44,30 RESPINS
10 Bargan Olimpia-Gabriela 37,66 RESPINS
11 Ciubotariu Andreea 35,83 RESPINS
12 Duca Maria-Beatrice 35,16 RESPINS
13 Negară Iuliana-Maria 33,66 RESPINS
14 Racoviță Florentina 29,00 RESPINS
15 Mazilu Oana-Liliana 26,00 RESPINS
16 Ivanov Cristina-Diana Absent la proba scrisă RESPINS
17 Nechifor Paula Absent la proba scrisă RESPINS
18 Șandru Ioan Adrian Absent la proba scrisă RESPINS
19 Ungureanu Oana-Daniela Absent la proba scrisă RESPINS

 

În conformitate cu prevederile art. 40, alin.1 și alin. 2 din Hotărârea nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, candidații declarați admiși la concursul de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător unei funcții contractuale sunt obligați să se prezinte la post în termen de maxim 15 zile calendaristice de la data afișării, pentru funcțiile contractuale de execuție.

Prin excepție, în urma formulării unei cereri scrise și temeinic motivate, candidatul declarat „admis” la concurs poate solicita, în termen de trei zile lucrătoare de la afișarea rezultatului concursului, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăși douăzeci de zile lucrătoare de la data afișării rezultatului concursului pentru funcțiile de execuție.

Afișat astăzi, 10.02.2021, ora 15:00, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, str. V. Pogor nr. 4.

Comisia de examinare:

  1. Pruteanu Iulian – președinte;
  2. Leșu Georgiana-Iuliana – membru;
  3. Cană Dora-Alexandra – membru;
  4. Cristian Maria – secretar.