PROCES VERBAL nr. 250/21.01.2021

Comisia de examinare numită prin Decizia nr. 138/24.12.2020 a Directorului Muzeului Național al Literaturii Române Iași, formată din:

  1. Melinte Oana Daniela – Președinte
  2. Terente Laura – Membru;
  3. Mocanu-Irimiță Corina-Oana – Membru;
  4. Cristian Maria – Secretar.

s-a întrunit azi 21.01.2021 la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, str. V. Pogor nr. 4, în vederea analizării dosarelor depuse de candidații înscriși la concursul pentru ocuparea a două posturi vacante de muzeograf cu studii superioare, gradul II, în data de 27.01.2021.

La concurs s-au înscris un număr de 26 (douăzeci și șase) candidați.

Membrii comisiei de examinare au procedat la verificarea tuturor actelor solicitate la înscrierea pentru concurs, iar rezultatul verificărilor efectuate se regăsește în tabelul de mai jos:

Nr.crt. Nume și prenume candidat Situația dosarului Motivul respingerii
1. Bengoi Alina-Mariana ADMIS
2. Boureanu Ioana-Madalina ADMIS
3. Buciuleac Florin ADMIS
4. Corman Sabina-Ioana RESPINS Nu face dovada îndeplinirii condiţiilor de vechime în muncă potrivit cerinţelor posturilor scoase la concurs
5. Coseri Andreea ADMIS
6. Cozma Elena-Loredana ADMIS
7. Cucuteanu Radu ADMIS
8. Duran Gabriela ADMIS
9. Florea Nucu-Loredan ADMIS
10. Honcu Ana ADMIS
11. Ifrim Maricica ADMIS
12. Lupascu Catalina-Mihaela ADMIS
13. Masloschi Ionela-Carmen ADMIS
14. Moldovanu Diana ADMIS
15. Paraschiv Ioan-Flavius ADMIS
16. Petras Dumitru RESPINS Nu se încadreaza în aria curriculară de studii superioare cu diplomă de licență solicitată pentru condiția de studii
17. Sandru Ioan Adrian ADMIS
18. Sava Camelia-Violeta ADMIS
19. Savoaia Dan-Alexandru ADMIS
20. Solodchi Mihail ADMIS
21. Sosoi Mirela Maria ADMIS
22. Suharoschi Dan-Alexandru ADMIS
23. Teodorescu Mihaela-Valentina ADMIS
24. Tigaeru-Harabagiu Oana ADMIS
25. Uretu Andreea ADMIS
26 Vatamaniuc Daniel ADMIS

 

Prezentul proces verbal de selecție al dosarelor pentru înscrierea la concursul din data de 27.01.2021, pentru ocuparea a două posturi vacante de muzeograf II, studii superioare, poate fi contestat în până la data de 22.01.2021, ora 15.00.