Nr. 852/02.03.2020

 

Situația rezultatelor finale obținute la proba scrisă a examenului de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut pentru funcția contractuală de execuție fotograf, studii superioare, grad I, cu proba scrisă în data de 27.02.2020

 

Nume și prenume candidat Punctaj final probă scrisă Rezultat final al examenului
Grigoriu Corneliu 100 ADMIS

 Rezultatele au fost afișate astăzi, 02.03.2020, ora 14.00.

Eventualele contestații la proba scrisă la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, pentru pentru funcția de execuție fotograf, studii superioare, grad I, se pot depune la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, din Municipiul Iași, Str. V. Pogor, nr.4, Județul Iași, în termen de 1 zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor.

Comisia de examinare:

  1. Lăzărescu Florin         – Președinte
  2. Leșu Georgiana-Iuliana – Membru
  3. Melinte Daniela-Oana – Membru
  4. Cristian Maria          – Secretar