MUZEUL NAȚIONAL AL  LITERATURII ROMÂNE IAŞI

Nr. 1555/17.04.2017

 

Situaţia rezultatelor obţinute la proba scrisă a concursului de ocupare a postului vacant de îngrijitor

Data de organizare a probei scrise: 16.04.2018

 

Nr. Crt. Nume candidat Punctaj

final obţinut la proba scrisă

Rezultat  obţinut la proba scrisă
1 ROTARU  ION 46 RESPINS
2 GOLDIC GABRIEL 30,33 RESPINS
3 AILOAEI LUMINIȚA 20,33 RESPINS
4 MACOVEI PETRU 4,67

 

RESPINS

 

 

Observaţie:  numai candidaţii care obţin minimum 50 de puncte sunt declaraţi admişi în vederea susţinerii probei următoare (în acest caz fiind vorba despre proba de interviu).

                Rezultatele au fost afişate astăzi, în data de 17.04.2018, la ora  14:00.

                Eventualele contestaţii se pot depune de la momentul afişării rezultatelor până  în data de  18.04.2018,  ora 14, la secretariatul Muzeului Național al Literaturii Române Iaşi din mun. Iaşi, str. Vasile Pogor, nr.4.

               

 

Comisia de examinare :

  1. Buzea Marcel                                                 –Preşedinte ;
  2. Semenov Dan                                                 –Membru;
  3. Artene Vasile                                                 –Membru;
  4. Ţîmpu Rosana                                 –Secretar.